I en södervänd gammal ängsbacke planerar vi att bygga 25 bostäder.
Ett boende utöver det vanliga med exeptionella kavalitéer vad gäller:
  Naturnära boende
Arkitektonisk gestaltning
Byggkvalité i material och utformning
Miljö - sunda material, passiv solenergi och god akustik
Data
El- och brandsäkerhet

Livered ligger 2 km söder om Kållered centrum. Väster om radhusen i Skogsbo som byggdes av Markvärden under år 2000.

Målare August Fredriksson röjde här den odlingsbara marken för sig själv och sina anhöriga. När han röjde på kvällstid sa man:”Titta där är målarens lyckta”, så fick området namnet”Målarens lycka” i folkmun. Det vore intressant om man kunde bevara hans namn genom att matargatan som byggs mitt i området, får namnet ”Målare August Fredrikssons
väg” vilket skulle hedra hans avkomlingar och föra vidare historien.

Redovisat förslag har tagits fram av arkitekterna på Krook & Tjäder AB (Stefan Tjäder, Bitten Browne). Förslaget består i väster av 12 st tvåplanshus om 210 kvm. I mitten 5 st enplanshus om 135 kvm och som en länk till det befi ntliga radhusområdet i sydöst, 8 st lägenheter i 4 st
2-plans parhus.