Entréfasad (Klicka för att stänga)Sektion
(Klicka för att stänga)


Trädgårdsfasad
(Klicka för att stänga)


Ett hus med enkla volymer sammanbundet med ett låglutande tak
Med små glasöppningar mot norr
och stora öppningar mot söder och
väster tas den passiva solenergin
tillvara
Lugna tidlösa fasader med putsade
väggar och gröna sedumtak

(Klicka för större bilder)

Ett bekvämt boende i ett plan
förutom vardagsrummet som
ligger en halvtrappa ner och får på så vis en rejäl rumshöjd

Från matsalen når man en av
terrasserna. Vardagsrummets glasade hörn kan öppnas upp med stora skjutglaspartier mot den andra uteplatsen