Ett rekreationsområde för husägarna och allmänheten inom Mölndals kommun, i storleken 50% av etableringen planeras. Området ligger norr om husen och sträcker sig upp mot vandringsleden, Bohusleden. Det kommer att göras
iordning och gallras. Vid en tjärn byggs en liten raststuga och anordnas grillplatser.